Przedszkole nr 220
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 220 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Kompetencje

 

Zadaniem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej. Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

Całokształt pracy wychowawczej w przedszkolu umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości. Ma wpływ na kształtowanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Przedszkole realizuje cele i zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, szkołą, poradnią oraz innymi instytucjami zainteresowanymi współpracą.

 

Dyrektor przedszkola:

Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, monitoruje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom ,nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 

Rada pedagogiczna:

 

W przedszkolu działa rada pedagogiczna  (utworzona jest zgodnie z art. 40 ustawy o systemie oświaty), która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  

Rada rodziców:

 

W przedszkolu działa rada rodziców (utworzona zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty), stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, działająca na podstawie Regulaminu Rady Rodziców.

 

Szczegółowy opis praw, obowiązków i kompetencji zawiera Statut Przedszkola nr 220.

 

Statut Przedszkola 220.rtf

 

 
 
Wprowadził Turczyńska Marzenna (Przedszkole nr 220) 14-12-2012
Aktualizujący Lipka Elżbieta (Przedszkole nr 220) 01-04-2021
Zatwierdzający Turczyńska Marzenna (Przedszkole nr 220) 01-04-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-04-2021
Liczba odwiedzin: 1259