Przedszkole nr 220
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 220 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Zasady funkcjonowania Przedszkola Nr 220

 

Przedszkole nr 220, jest przedszkolem publicznym, od 2018r. posiada Oddziały Zamiejscowe, realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Przedszkole nr 220 jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym. Czynną 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00  - 17.00.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 2,5 - 3 letnich ,3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich, 5- 6 letnich). W placówce znajduje się 9 oddziałów.

Funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W czasie przerwy wakacyjnej przedszkole może pełnić dyżur przez okres 2 tygodni w terminie ustalonym z organem prowadzącym.

 

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są:

 

a) Dyrektor Przedszkola,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:

·       przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.   Istnieje możliwość korzystania ze zmniejszonej ich liczby;

·       na opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu składają się: opłata za żywienie;

·       rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu – szczegółowe terminy przyjmowania opłat ustala kierownik gospodarczy. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica wydłużyć termin wnoszenia opłaty, nie później jednak niż do końca miesiąca, którego opłata dotyczy.

 
 
Wprowadził Turczyńska Marzenna (Przedszkole nr 220) 14-12-2012
Aktualizujący Lipka Elżbieta (Przedszkole nr 220) 16-11-2020
Zatwierdzający Turczyńska Marzenna (Przedszkole nr 220) 18-11-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-11-2020
Liczba odwiedzin: 1274